top of page

PRODUCT RANGE

1K & 2K Primer

1K PRIMER

AK700 (Grey)
Plastic Primer  AK0880
Self - Etching Primer AK13843 (Black, Green)

2K PRIMER

White Primer (grey)

AK839 + AK839B (4:1 by volume) (6:1 by weight)

 

Seal Filler (grey)

AK9130 + AK9135 (1:1)

 

Epoxy Primer (grey)

AK670  + AK670B (4:1)

bottom of page